Victoria
Make a reservation
When would you like to visit us?
Continue
What would you like to book?
Number of persons
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Are you more than 8 persons?

Contact us and we will gladly help you:

0431-71940
info@victoriabastad.se

...or fill in your contact details and we'll contact you:

Enter like this: 07XXXXXXXX or +45XXXXXXXX
The e-mail address is invalid.

It seems like you forgot to provide some of the mandatory information.

Pick a time slot
How long would you like to have the table?

The time you have chosen is fully booked.

Feel free to register to the waiting list or contact us and we will help you.

0431-71940
info@victoriabastad.se

Register to the waiting list

The e-mail address is invalid.
Enter like this: 07XXXXXXXX or +45XXXXXXXX

It seems like you forgot to provide some of the mandatory information.

The mobile phone number is invalid.

The time you have chosen can no longer be booked online.

Contact us and we will gladly help you.

0431-71940
info@victoriabastad.se

Almost done...
Enter like this: 07XXXXXXXX or +45XXXXXXXX
The e-mail address is invalid.
Allergies, requests etc
 Payment in advanceMore information
För att kunna slutföra bokningen behöver ni betala en del av notan i förskott. Beloppet har ni givetvis tillgodo när ni betalar slutnotan. Vid avbokning närmare än en vecka innan besöket kommer beloppet inte att återbetalas. Vi använder oss av förskottsbetalning för att kunna erbjuda den upplevelse ni förtjänar med högsta möjliga kvalitet. Att ni betalar en liten del i förskott hjälper oss att planera ert besök och att undvika att sällskap inte dyker upp. Tack för din förståelse!
To pay in advance (credit on the bill):
 kr x  pers =  kr
Incl. VAT (12%):  kr
If you have any questions prior to your visit you are more than welcome to contact us. You are guaranteed seats inside the restaurant (we don't accept reservations outdoors). If you wish to sit outdoors you are free to do so if there are available seats a

It seems like you forgot to provide some of the mandatory information.

By submitting the reservation you accept the terms of purchase and the terms & conditions.